EN
11

White Spots
(white-spots.net)
Bregtje van der Haak, Jacqueline Hassink, Richard Vijgen, 2015–2019

Geproduceerd door VPRO/
Studio Richard Vijgen


Het collaboratieve multimedia-project White Spots onderzoekt de kloof tussen het deel van de wereld dat online is, en de plekken waar geen internetverbinding is. Het ontbreken van connectiviteit in sommige dunbevolkte streken is economisch verklaarbaar, maar het onderzoek brengt ook minder voorspelbare verhalen aan het licht. Daarbij gaat het vaak om plekken waar bewust geen verbinding bestaat, terwijl het digitale netwerk in de omgeving juist heel fijnmazig is. Met diverse media (app, een boek, de tentoonstelling en documentaire) brengt dit project ons voorbij de grenzen van de wereldwijde netwerksamenleving en verkent het landschappen, gemeenschappen en levenswijzen waar geen digitale connectiviteit bestaat. Zo plaatst het project vraagtekens bij de noodzaak van een naadloos planetair ‘tech-topia’ dat altijd online is.

Ter gelegenheid van deze presentatie maakten Bregtje van der Haak en Rob Schröder een collage van 32 plaatsen buiten het grid.