EN
6

Overview Effect
Academy of Urban Astronauts

Sinds Yuri Gagarin in 1961 als eerste mens een baan om de aarde maakte, hebben ongeveer 550 astronauten hem dat nagedaan. Ze kregen allemaal de kans om vanuit de ruimte een blik op de aarde te werpen, een ervaring die ook wel het Overview Effect wordt genoemd. Naar verluidt heeft deze ervaring invloed op het gedrag van de astronauten en hun idee over het leven op aarde.

De astronauten vertellen hoe ze vanuit de ruimte landsgrenzen zien verdwijnen en conflicten oplossen. En wat juist duidelijk wordt is de noodzaak om deze ‘bleke blauwe bal’ te beschermen door een verenigde planetaire samenleving te vormen. Alle aardbewoners zijn in feite astronauten op hetzelfde kleine ruimtevaartuig — de aarde.

De solidariteit tussen mensen en de broze biosfeer die ze delen is vandaag belangrijker dan ooit. Het kosmische perspectief van de astronaut en het ingrijpende vormende effect dat daarvan uitgaat kunnen wel eens ten grondslag liggen aan een post-humanistisch wereldbeeld waarin niet de mens maar de levende planeet de hoofdrol krijgt.