EN
9

Reclaiming Vision
Marjolijn Dijkman, Toril Johannessen, 2018

In hun film tonen Marjolijn Dijkman en Toril Johannessen verschillende processen die zich — onzichtbaar voor het menselijk oog — afspelen in brak water en in de organismen die daar leven. Door de lens van een lichtmicroscoop is het publiek getuige van een kleurrijk schouwspel van micro-organismen, verzameld in een fjord bij Oslo en een variëteit aan algen die aan de universiteit van Oslo worden gecultiveerd.

De film illustreert hoe de mens in zijn pogingen om de wereld te begrijpen nog altijd is aangewezen op de waarneming en bestudering van afzonderlijke fenomenen. Ondanks wetenschappelijke vooruitgang, zoals de ontwikkeling van de microscoop die ons de mogelijkheid biedt onzichtbare soorten van nabij te bestuderen, is daar weinig aan veranderd. Reclaiming Vision toont het leven op de kleinste schaal en neemt de bezoeker mee op een onderwaterreis waarin we worden herinnerd aan de betekenis van deze micro-organismen voor het maritieme milieu. De mens is er afhankelijk van.